Naučno obrazovanje za odgovorno društvo

Institucija: Centar za promociju nauke
Vrsta programa: Radionica
Vreme odžavanja: 27.09.2017. 14:00h - - 16h, Naučni kamion, TC Big


Naučno obrazovanje za odgovorno društvo je program usmeren ka nastavnicima čiji je osnovni cilj kreiranje okruženja za učenje i otkrivanje nauke u kome su svi jednako dobrodošli da postavljaju pitanja, istražuju, eksperimentišu i stvaraju nova znanja. Program se realizuje kroz tri evropska projekta u kojima Centar učestvuje: CREATIONS, Hypatia i Scientix. Naša želja je da vas upoznamo sa ovim projektima i pozovemo da se uključite u one aktivnosti koje su predmet vašeg interesovanja.

Osnovni cilj projekta CREATIONS je zastupanje kreativnih metoda u STEM oblastima (eng. STEM: science, technology, engineering and mathematics) zasnovanih na koracima istraživačkog učenja uz korišćenje elemenata umetničkog stvaranja. Pozivamo vas da se priključite projektu i da zajedno sa svojim učenicima kreirate ili primenite neki od postojećih modula za kreativno učenje STEM oblasti. http://www.opendiscoveryspace.eu/

Projekat Hypatia ima za cilj osvešćivanje akademskih rodnih stereotipa koji stoje na putu devojčicama i devojkama da se interesuju za nauku i opredeljuju za karijere iz STEM oblasti. Cilj nam je da srušimo predrasude i tradicionalne podele zanimanja na muška i ženska, a učenike gradimo kao rodno senzitivne, inkluzivne i otvorene mlade ljude. http://www.expecteverything.eu/hypatia/

Konačno, Centar za promociju nauke će u naredne dve godine biti nacionalna kontakt tačka u okviru projekta Scientix koji okuplja nastavnike iz cele Evrope koji
predaju neki od predmeta iz STEM disciplina. Scientix ima za cilj da poveže nastavnike, njihove prakse i iskustva kao i da promoviše STEM discipline ali i nove pedagoške pristupe.
http://www.scientix.eu/

Predavači na ovoj radionici biće:

Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju u Centru za promociju nauke
Đurđa Timotijević, stručna saradnica u Sektoru za međunarodnu saradnju u Centru za promociju nauke
Katarina Anđelković, stručna saradnica u Sektoru za međunarodnu saradnju u Centru za promociju nauke.