ZanimGljiva nauka

Institucija: Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”
Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h


Čega to ima preko 5 miliona vrsta? Šta je to što nam kvari hleb i pravi pivo? Šta je u antibioticima koje pijemo kad smo prehlađeni? Dođite da sa našim mikolozima zavirite u tajne zanimGljive nauke.

Učesnici

Marija Smiljković
Marina Kostić