Video konferencija sa CERN-om

Institucija: CERN
Vrsta programa: Radionica
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 21:00h - do 22:00, Startit centar, Miroslava Antića 2


Uključite se uživo u rad eksperimenta LHCb u okviru CERN-a, najveće svetske laboratorije za čestičnu fiziku! LHCb je jedan od sedam eksperimenata koji su deo akceleratorskog postrojenja Veliki hadronski sudarač (LHC). Ovaj eksperiment je napravljan sa ciljem da istraži jedno od fundamentalnih pitanja koje imamo u vezi najranijeg svemira, neposredno nakon Velikog praska, a to je pitanje zašto je svemir sačinjen od materije, dok je skoro sva antimaterija davno uništena.
Pridružite nam se i u direktnoj video konferenciji sa naučnicima u CERN-u u toku LHCb eksperimenta saznajte ponešto o ovom eksperimentu i iskoristite jedinstvenu priliku da vam na vaša pitanja odgovore naučnici sa lica mesta.

Vaš vodič kroz ovaj razgovor biće doc. dr Jovana Nikolov sa Departmana za fiziku Prirodno-matematičnog fakulteta u Novom Sadu, a sagovornici u CERN-u će biti fizičar Vladimir Vava Gligorov.