Svet minerala i stena


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h - Niška tvrđava


Svet minerala i stena – postavka stena i minerala karakterisitčnih za Srbiju. Kako nastaju fosili?

Kviz sa geografskim koordinatama – nalaženje lokacije na osnovu geografske širine i dužine.

Izrada tematskih karata na računaru u programima QGIS i InkSape.


Migracije stanovništva u svetu i Srbiji kroz istoriju. Zašto migriramo? Koje su dobre, a koje loše strane migracija? Kako migracije menjaju svet?

Turisti – savremeni nomadi – zašto putujemo, gde putujemo, da li nas turizam menja?

Izohipse – linije koje pričaju o reljefu. Prikaz reljefa.

Oblaci – igra vodene pare na nebu – nastanak oblaka, tipovi, šta nam donose oblaci.

Učesnici

Aleksandar Radivojević
Nataša Martić Bursać
Marija Dimić
Ljiljana Stričević