Spektri

Institucija: Centar za promociju nauke
Vrsta programa: izložba
Vreme odžavanja: 10.09.2017. - - 29.9.2017. Startit centar, Miroslava Antića 2, i od 24.9. Naučni kamion u TC Big


Ne propustite da posetite izložbu "Spektri" koja nam na jedan interaktivan način dočarava neke osobine svetlosti koju vidimo, ali otkriva i predstavlja i onu nevidljivu svetlost koja nas oktužuje. "Spektri" pokrivaju šest oblasti koje čine elektromagnetno zračenje: radio-talase, zahvaljujući kojima komuniciramo još od kraja 19. veka, mikrotalase, kojima možemo da zagrevamo hranu, infracrveno zračenje, koje koriste termalne kamere, vidljivo zračenje, odnosno vidljivu svetlost na koju reaguje ljudsko oko, ultraljubičasto zračenje koje može služiti i za sterilizaciju i "X" i "Gama" zračenja visokih energija, koja koristimo da zavirimo u telo. Svaka od oblasti je izložba za sebe, predstavljena je određenom bojom i sastoji se od nekoliko interaktivnih eksponata na kojima možete testirati osobine elektromagnetnog zračenja. Među eksponatima koji su deo Spektara, možete videti i kako se proverava ispravnost novčanica pomoću ultraljubičastog zračenja, kako nas vidi infracrvena kamera, kako funkcionišu radio-antene i šta bi mogli da vidimo kada bi svetlost sadržala samo jednu boju. Saznajte i koliko smo zapravo ozračeni i da li treba da brinemo! Saznajte kako nastaju boje i mnoge druge zanimljivosti iz sveta svetlosti!

Izložbu "Spektri" moći ćete da pogledate u periodu od 10.9. pa do 29.9. Cela izložba biće smeštena u prostoru Startit centra od 10.9 - 24.9. dok će u periodu od 24.9 - 29.9. izložba biti podeljena na dve lokacije i to u Starit centru i u Naučnom kamionu na parkingu TC Big.