Putovanje kroz vakuum


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h - Niška tvrđava


Ljudski rod je početkom trećeg milenijuma ubrzano krenuo u osvajanje prostora izvan mesta svog nastanka, planete Zemlje. Da li su kolonije na Mesecu, Marsu ili na nekoj nama još uvek nepoznatoj planeti u nekom dalekom sazvežđu samo plod bujne mašte sanjara i istraživača ili stvarnost koja nas očekuje? Jedna od najvećih prepreka koja stoji na tom putu je svemir – prostor bez VAZDUHA, ljudima neophodnog za život! Cilj ove interaktivne postavke je da posetiocima ponudi odgovore na neka od pitanja: Da li se zvuk prostire kroz vakuum? Da li magnet deluje na iglu u vakuumu? Da li se električno polje prenosi kroz vakuum? Da li možemo koristiti mobilni telefon u vakuumu? Pripremite se za budućnost koja nam dolazi sa nastavnicima i saradnicima Departmana za fiziku PMF-a u Nišu.

Učesnici

Marko Stojanović
Saša Gocić
Jelena Aleksić
Žarko Cvetanović
Danilo Delibašić