Primena softvera za virtuelno mapiranje

Institucija: Marinko Vukmanović i Danijel Kadarjan, Fakultet za menadžment - Sremski Karlovci
Vrsta programa: Predavanje
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 19:00h - do 20:00, Startit centar, Miroslava Antića 2


Predavači: Marinko Vukmanović, MA i Danijel Kadarjan, MBM

Saznajte kako kombinacija klasičnih metoda performansa i novih digitalnih tehnologija zasnovana na simulaciji virtualne realnosti i uz pomoć specijalnih efekata i multimedija, otvara potpuno nov pristup realizaciji klasičnih (pozorište, koncerti) ali i novih multimedijalnih preformansa. Na predavanju će biti reči o primeni softvera za virtuelno mapiranje Resolume Arena i Kinect Motion senzora u kombinaciji sa surround zvukom za potrebe simulacije 3D prostora u klasičnom peformansu i modernoj pozorišnoj predstavi.