O putevima Homoa


Vrsta programa: Evo ćošak
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h - Niška tvrđava


Migracija se ne odnosi samo na životinje. Ljudi takođe migriraju i mi ćemo se upravo baviti migracijama ljudi od njihovih početaka, od Afrike, kolevke civilizacije, do celog sveta. Naša ideja je da spojimo genetičku strukturu ljudske populacije sa migracijama ljudskih rasa i da posetiocima približimo pojam genetičkog drifta. Predstavićemo migratornu mapu roda Homo od trenutka nastanka do danas. Takođe, govorićemo i o biljkama i životinjama koje su ljudi preneli u različite delove sveta.

Pričaćemo i zašto životinje migriraju i imaćemo igricu sa sikama životinja gde posetioci treba da pogode koja životinja migrira zimi ili hibernira i menja dinamiku života.

Učesnici

Aleksandra Tošić
Predrag Nešović
Tijana Tošić