Migracija Srba u I svetskom ratu

Institucija: OŠ Miloš Savić - Lučica
Vrsta programa: Lokalni ćošak
Vreme odžavanja: 29.08.2017. 17:00h


Putem srpske istorije u toku rata predstavićemo migrаciju i posledice koje je ostavila u našem narodu. Migraciju u savremenom svetu možemo posmatrati i kao problem društva, kao što je na primer migrantska kriza. Međutim, važno je osvrnuti se i na svakodnevni život Srba u periodu Prvog svetskog rata, dok su boravili na ostrvu Krf, i na koji način je taj boravak uticao na razvoj  književnosti, muzike i nauke.

Učesnici

Milena Ćirić
Dragan Radonjić
Dragica Vučetić