Mapiranje Facebookove algoritamske fabrike

Institucija: Prof. Vladan Joler, SHARE Labs
Vrsta programa: Predavanje
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 20:00h - do 21:00, Startit centar, Miroslava Antića 2


Predavač: Prof. Vladan Joler, Akademija umetnosti Novi Sad, SHARE Labs i Share Foundation

Svaki naš like, share, komentar i objavljivanje sadržaja doprinose rastu profita Facebooka, koji se ogleda u iskorišćavanju nematerijalnog rada. U istraživanju koje će biti predstavljeno mapirani su i vizuelno prikazani složeni i nevidljivi procesi eksploatacije koji se kriju iza “crne kutije” najveće svetske društvene mreže i algoritamske fabrike u vlasništvu kompanije Facebook, Inc. Svedoci smo doba transparentnosti pojedinaca, ali istovremeno, sama platforma Facebook je daleko od otvorene i transparentne.
Mnogo je razloga zašto bi trebalo da smo zainteresovani za ove crne kutije koje posreduju i snimaju naše interakcije, našu privatnu komunikaciju, naše ponašanje i aktivnosti. Unutar tih nevidljivih zidova, u svakom trenutku algoritmi odlučuju koja će se informacija pojaviti u našoj infosferi, koliko i koji vaši prijatelji će videti vašu objavu, koja vrsta sadržaja će postati deo vaše realnosti a šta će biti cenzurisano ili obrisano. Sa druge strane, ova crna kutija definiše nove oblike rada, eksploatacije i generisanja ogromnih količina bogatstva i moći (17.93 milijardi dolara u 2015. godini) vlasnicima ove nevidljive nematerijalne fabrike, stvarajući duboki ekonomski jaz između onih koji poseduju i upravljaju sredstvima proizvodnje i korisnika koji često žive u siromaštvu. Duboko ispod slojeva algoritamskih mašina, mogu se kriti novi oblici mogućih kršenja ljudskih prava, novi oblici eksploatacije i mehanizama manipulacije, koji u velikoj meri utiču na milijarde ljudi svakoga dana.