Kroz igru upoznajmo Medijanu


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 12:00h - Medijana, arheološko nalazište


Narodni muzej pruža priliku najmlađima da upoznaju Medijanu kroz igru otkrivanja. Na lokalitetu Medijana, decu čekaju mape koje će im poslužiti u traženju skrivenih pitanja. Tačni odgovori na pitanja vode do sledećeg koraka u igri, do slagalice. Biće to dobar način da se nauče osnovne činjenice o Medijani. Pokušaćemo da zanimljivom igrom približimo Medijanu najmlađima.

Učesnici

Jelena Bogdanović