Kreći se i razmnožavaj se!


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h - Niška tvrđava


Kretanje je osnovno svojstvo većine životinja. Životinje se najčešće kreću u potrazi za hranom i vodom ili u potrazi za partnerom. Stoga, hrana, voda i parenje, su osnovni „motivi“ za kretanje životinja. Neke životinje prelaze relativno male distance u prostoru. Međutim, neke vrste životinja su spremne i sposobne da prevale ogromne razdaljine samo da bi našle nove izvore hrane ili da se reprodukuju.

Neki od ekstremnih primera su migratorni skakavac, leptir monarh, ali i neke ribe kao što je losos, jegulja itd. Migratorni skakavac je poznat još od davnina, čak se pominje i u Bibliji kao velika pošast. Pokušaćemo da predstavimo na koji način ova vrsta ulazi u migratornu fazu tako što ćemo koristiti neke naše vrste skakavaca za demonstraciju kao i multimedijalni prikaz uticaja na okolinu. Takođe, biće prikazan i put koji prelazi leptir monarh od severa Kanade pa sve do Meksika. Da nije sve u hrani potvrđuju losos i jegulja koji prelaze velike distance samo da bi se razmnožili na mestu gde su i sami došli na svet. Na svom putu, iz mora u reke, lososi nailaze na mnogobrojne prepreke, pri čemu veliki broj ne uspe da ih savlada. Međutim, oni koji uspeju će na kraju brzo umreti, ali ne uzalud! Sličnu životnu priču ima i jegulja, ali ona kreće na more, i to daleko Sargaško more odakle će se njena mlađ vratiti u evropske reke da nastavi svoj život. Koristićemo riblju mlađ nekih naših vrsta riba kako bi smo približili posetiocima značaj i dimenzije poduhvata koje preduzimaju ove vrste riba. Takođe, biće prikazane mape migracija kao i multimedijalni prikaz ovakvih putovanja.

Učesnici

Saša Stanković