Kako biljke putuju, a kako pričaju?

Institucija: Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"
Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 16:00h


Da li ste ikada na svojim putovanjima sreli, upoznali, uzeli podatke neke… biljke? Zvuči šašavo? Pa i nije baš ako postoji nauka koja se time bavi…

Fitohemija je nauka koja proučava ogroman broj različitih hemijskih jedinjenja - sekundarnih metabolita - koje biljke akumuliraju u svojim tkivima, a služe, između ostalog, za odbranu od insekata i biljnih bolesti. Ispitaćemo koja je tačno njihova funkcija kod biljaka i kakav uticaj mogu da imaju na ljude. Ali, prvenstveno, saznaćemo kako biljke migriraju! Biće predstavljeni različiti mehanizmi prenošenja semena biljaka, kao i uloga čoveka u slučajnom i namernom prenošenju semena u nova staništa, a govoriće se i o invazivnim vrstama i konzervaciji autohtonih vrsta putem in vitro tehnike… zato dođite i upoznajte floru i njenu novu, neočekivanu stranu!


Sa vama su noćas drugari sa Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković”

Sadržaj predviđen za sve uzraste

Učesnici

Ljiljana Tubić
Dragana Matekalo
Anđela Laudanović