Izrada fraktala

Institucija: OŠ „Branko Radičević”, Smederevo
Vrsta programa: predavanje
Vreme odžavanja: 04.09.2017. 18:00h


1. Šta su fraktali?
2. Primeri fraktala u prirodi, u umetnosti, u školskim radionicama.
3. Izrada fraktala od cevčica sa učesnicima.

Predavač: Mirjana Kokerić, OŠ „Branko Radičević, Smederevo
Preporučeni uzrast: VI razred

Učesnici

Mirjana Kokerić