Ima neka tajna veza: hemija u muzeju


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h - Narodni Muzej Niš, Arheološka sala


Da li postoji veza između arheologije i hemije? Kroz stručno vođenje imaćete priliku da se upoznate se kulturnom baštinom našeg grada od praistorije pa do srednjeg veka i saznate koja je uloga konzervatora u očuvanju muzejskih predmeta za buduće generacije.

Učesnici

Dragana Išljamović