Gravitacioni talasi: Ovako zvuči univerzum...napokon!


Vreme odžavanja: 29.09.2017. 19:00h


Sto godina nakon izjave nemačkog genija Alberta Ajnštajna, još uvek niko nije mogao da uoči gravitacione talase - talase prouzrokovane veoma nasilnim događanjima, poput eksplozije nove džinovske zvezde ili spajanja dve crne rupe. Moguće postojanje gravitacionih talasa je poslednje veliko Ajnštajnovo predskazanje u teoriji relativiteta. I sam Ajnštajn, svestan koliko bi signali ovih talasa bili slabi, je verovao da nikada neće biti detektovani.
O njima se, dakle, znalo od 1970. ali niko nije mogao da ih detektuje. Nakon višenedeljnih glasina u naučnoj zajednici o mogućem revolucionarnom otkriću naučnika MIT-a (Boston) i Caltech-a (Pasadena), 10. februara 2016. Dejvid Rajci, LIGO direktor eksperimenta, uputio je izjavu od istorijskog značaja: „Detektovali smo gravitacione talase. Napokon ih imamo!“
Reč je, stoga, o jednom od najvećih naučnih otkrića poslednjih decenija, koje će ostati zabeležno u knjigama o istoriji nauke XXI veka. Nijedan drugi tehnološki fenomen, osim možda Higsovog bozona, nije pobudio toliko interesovanja i očekivanja koliko ovaj, koji utire put jednom sasvim novom načinu posmatranja univerzuma, potpuno drugačijem od onog koji smo nasledili od Galileja.
Ovaj događaj je organizovan u saradnji sa Institutom Servantes. Sa vama su noćas: dr Alicia Sintes, dr Bojan Arbutina i dr Marko Vojinović.
Moderator: Nikola Božić 
Sadržaj predviđen za 16+
Vreme: 19h

Učesnici

Nikola Božić