Globalno zagrevanje - efekat staklene bašte

Institucija: Departman za fiziku, PMF Novi Sad
Vrsta programa: radionica


Zadržavanje toplotnog zračenja Zemlje u gasovima u atmosferi, poznato je i kao "efekat staklene bašte". Upravo taj efekat održava Zemlju dovoljno toplom, a to omogućava normalan život na njoj. Međutim, poslednjih decenija, povećanje emisije gasova staklene bašte, dovelo je do naglog povećanja temperature na Zemlji - globalnog zagrevanja. Upoznajte se sa "efektom staklene bašte" i posledicama globalnog zagrevanja u našoj maloj radionici na Noći istraživača.