Globalno zagrevanje: između mita i realnosti

Institucija: doc. dr Tin Lukić, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad
Vrsta programa: Predavanje
Vreme odžavanja: 22.09.2017. 20:00h - do 21:00, Startit centar, Miroslava Antića 2


Predavač: doc. dr Tin Lukić, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

Kakva je bila klima bliže geološke prošlosti Zemlje i šta nam ona govori o klimatskim tendencijama u sadašnjosti i implikacijama za budućnost? Suše, toplotni talasi i prirodne katastorofe - dinamika i tendencija porasta. Da li se zaista vreme prošlo, ogleda u vremenu sadašnjem i nazire u vremenu budućem? Globalno zagrevanje - mit ili stvarnost. Ovo su samo neka od pitanja koja će biti razmatrana u okviru naučno popularnog predavanja o evoluciji klime naše planete u okviru "HOT" nauke.