Flora i fauna tropskih predela

Institucija: Departman za biologiju i ekologiju
Vrsta programa: radionica


Tropski predeli su deo naše planete sa najviše života! Saznajte nešto više o najzanimljivijim i najpoznatijim biljkama i životinjama koje se tamo mogu naći.