Važno je znati kakav vazduh udišeš!

Učenici osnovne škole “20.oktobar” su aktivni učesnici studije o kvalitetu vazduha u školama, koja se sprovodi u okviru FP7 CITI-SENSE projekta. Oni su vršili merenja, prikupljali i analizirali podatke o aerozagađenju i osmišljavali vežbe koje pokazuju šta sve može uticati na broj respirabilnih čestica u učionicama. Učenici će vam prikazati kako može da varira kvalitet vazduha u školi tokom odmora i časova i pokazaće vam kako da uz pomoć CITI-SENSE alata, razvijenih primenom modernih senzorskih, informacionih i komunikacionih tehnologija, možemo svi da saznamo više o kvalitetu vazduha u našem okruženju.

Reci mi i ja ću zaboraviti
Pokaži mi i možda ću zapamtiti
Uključi me i ja ću razumeti
Kineska izreka

Autori-učesnici: učenici VII2 i VII3 osnovne škole “20. oktobar” sa profesorkom biologije Oliverom Tenjović i timom CITI-SENSE Beograd, Institutom za nuklearne nauke “Vinča”.

Lokacija: Fontana Borba (Kalemegdan)