Pirotski ćilim – Zagonetka sa bezbroj rešenja

RASKOVNIK ŽIVOTA… NEMUŠTI JEZIK VIRTUELNOG U REALNOM U trećem milenijumu – ponovo se opismenjavamo! Od Vukove savršene fonetske azbuke ka slikovnom pismu drevnih civilizacija, ali i kompjuterskih operativnih sistema  koji su promenili kraj XX i početak XXI veka. SIMBOLIKA MODERNOG I TRADICIONALNOG je već spojena u jeziku slikovnog pisma pirotskog ćilima. Opismenjavanje može da počne, virtuelnim alatima, kao virtuelno u realnom ili…obrnuto, možda… Kao večito Penelopino tkanje, kao globalno selo uobličeno u internet mrežu – na virtuelnom razboju postavljamo osnovu, biramo potku, boju, stvaramo šaru, sliku, znak koji govori jezikom simbola i kazuje – ko smo. Od bezbroj  rešenja  zagonetke, naše rešenje prepoznaje nas! Kada ga pošaljemo u internet mrežu biće naš simbol, kod, naše ime za ovaj novi svet.

Učesnici-autori: Ivan Vasić, Marina Veličković, Dalibor Golubović, Jovana Jonić Rančić .

Učesnici

Dalibor Golubović
Ivan Vasić
Jovana Jonić Rančić
Marina Veličković