LIGHT // PLAY Workshop

The Quarter 
30. septembar 
21:45–22:15

SCEN − Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju

Uz pomoć različitih materijala, izvora svetla i video projektora, učesnici radionice LIGHT // PLAY imaće priliku da, kroz improvizaciju i igru, uživo kreiraju video materijal. Zadatak učesnika radionice biće da korišćenjem analognih i digitalnih tehnologija osmisle i realizuju video projekciju, koja bi trebalo da nastane kao odgovor na zvučne minijature čiji su autori studenti osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna.
Radionicu vode: Milica Stojšić i Dragana Pilipović, SCEN − Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju

fotografija: Karl Mičkei, Radionica na predmetu Tehnika scene 3, OAS Scenska arhitektura, tehnika i dizajn, 2015.