1001 arapska reč

Studenti arabistike sa Filološkog fakulteta rade na stvaranju prvog onlajn arapsko-srpskog rečnika na svetu. Njihov projekat, simbolično nazvan „1001 arapska reč“, započet je 15. februara 2013. godine i odvija se na inicijativu Vikimedije Srbije uz saradnju sa Kulturnim centrom „Nea Pangea“.

Ovaj rečnik je prilagođen svima, kako onima sa predznanjem, tako i nekome ko je na samom početku učenja arapskog jezika, jer pruža osnovne informacije o traženom pojmu, ali i gramatičku obradu reči, etimologiju i primere upotrebe. Ciljevi projekta „1001 arapska reč” su razvijanje rečnika koji svako može da koristi u svom učenju i informisanju, povećanje brojnosti i kvaliteta fonda arapskih reči na Vikirečniku na srpskom jeziku i jačanje i proširenje zajednice zainteresovane za arapski jezik.

Dođite u Muzej Vuka i Dositeja da vam ovaj projekat prezentuje Miroslav Loci.

Učesnici

Miroslav Loci