Migracija kao spas

Ko je uspeo da ubedi ministra gradjevine da je neophodno napraviti tunel u ravnici? Da li ste znali da populacije nekih vrsta ne mogu preživeti bez migracija, kao ni bez migracionih koridora. Kada veliki infrastrukturni projekti ugroze prirodu, tu su konzervacioni biolozi, advokati prirode koji pomocu mukotrpnih pregovora dolaze do kompromisa. Jedan od tih komprmisa je i tunel u ravnici koji je zapravo veštački migracioni koridor za sve životinjeske vrste kojima je migracija neophodna za opstanak. Svakog dana mala, ali odabran grupa hrabrih migranata kreće na put bez povratka kako bi pomogla svojim bližnjim. Put može biti prilično neizvestan jer su migracioni koridori obično nepovoljna staništa za opstanak tih vrsta. Medjutim, sve te jedinke se odlučuju na tako riskantan potez samo zbog jednog cilja, a to je spasiti malu, rodjačku populaciju kojaj je u problemu. Ovakav obrazac je u prirodi prvi zapazio čika Levins, populacioni ekolog i shvatio da populacije koje se ponašaju na taj način je neophodno sagledati na jednom višem nivou, gde bi se istovremeno pratile sve lokalne populacije koje su u kontaktu preko hrabrih migranata. Tada je Levins definisao novi ekološki pojam, metapopulacija koji je predstavljao prekretnicu u konzervacionoj biologiji i ekologiji.

Učesnik-autor: Dimitrija Savić

Učesnici

Dimitrija Savić