Kako se to boji rastvor plavog kamena?

Na koji način obojeni kristalići umotani u platno boje tečnost u koju su uronjeni? Šta je to difuzija, koncentracioni gradijent…

Učesnici-autori: Nemanja Jonić, Brankica Savić.

Učesnici

Nemanja Jonić
Brankica Savić