Hemijski duh iz boce

Ćiribu, ćiriba, duha od kiseonika praviću ja! Mangan stupa na scenu bez imalo treme,za brzu katalizu pravo je vreme!

Učesnici-autori: Dragan Đorđević, Slobodan Najdanović, Slobodan Ćirić, Nena Velinov

Učesnici

Dragan Đorđević
Slobodan Ćirić
Nena Velinov
Slobodan Najdanović