Umetnost u muzeju

Naučna šetnja
Krusevac Naucni klub , Narodni muzej Kruševac
29.09.2022. 12.00 - 16.00


Učenici će posetiti Narodni muzej Kruševac gde će im kustos muzeja održati predavanje o načinu nastanka rozete, a posebnu pažnju će obratiti na deo sa kamenom plastikom. Zatim će svako od njih dobiti sliku neke rozete na kojoj treba da odredi i nacrta ose simetrije i centar simetrije, a nakon toga je potrebno da uoče ostale geometrijske objekte. Potom će učenici dobiti kratka uputstva kako bi sami mogli da nacrtaju rozetu. Produkti sa radionice će biti izloženi u prostorijama Naučnog kluba Kruševac i na Wakelet platformi.

Realizatori aktivnosti: Katarina Perović; Kustos__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Katarina Perović