U potrazi za tragovima

Radionica
Ranovac , Gradski trg u Petrovcu na Mlavi
30.09.2022. 17.00–20.00


Jedna grupa učenika će na predhodno pripremljenim panoima objašnjavati pojam atoma, strukturu supstance. Atom kao najsitniju , nevidljivu česticu koja postoji iako je ne vidimo.Izvodiće ogled sa kalijum-prmanganatom i vodom kao i ogled mastilo i voda kao dokaz da  možemo uočiti velik broj atoma jer ne možemo uočiti samo jedan. Takođe, izvešće dokazne reakcije na katjone i anjone , kao načina da nešto što je malo i nevidljivo možemo učiniti vidljivim.
Druga grupa učenika izvešće uzimanje otisaka učesnika na taj način što će prste namazane kremom otisnuti na papir, a zatim naneti prah kurkume, paprike, grafita u učiniti ih vidljivim. Nadovezaće se na priču prve grupe o atomu i upoznati učesnike sa forenzikom - naukom koja je učesnicima poznata i čuli su za nju. Treća grupa učenika imaće aktivnost vezanu za umetnost gde će na predhodno skiciranim i nacrtanim crtežom na hameru, učesnici pomoću tih otisaka prstiju stvoriti slike koje će na kraju večeri biti gotove a kasnije biti izložene u prostorijama škole.

Realizatori aktivnosti: Nataša Botić, Nebojša Božilović, Učenici 3. i 8. razreda Osnovne škole "Žarko Zrenjanin" Veliko Laole__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Nataša Botić
Nebojša Božilović