Sav taj šareni novac

Postavka
Plato ispred Doma kulture 30.09.2022. 17.00-22.00


Cilj postavke je da se posetioci upoznaju sa različitim novčanicama koje se koriste u svetu. Nekada se u međunarodnom robnom prometu koristilo zlato ili srebro a danas se koriste konvertibilne valute poput dolara, evra, jena, funte... Na prostoru koji je predviđen za postavku biće okačena magnetna tabla na kojoj je prikazana karta sveta. Prolaznici će moći da iz mase magnetića izaberu jedan. Na osnovu magnetića koji je prolaznik izabrao, učenik će pogledati o kojoj novčanici je reč i pružiti  informacije o toj novčanici: gde se koristi, od kada se koristi i sl. Nakon kratkog i interesantnog interpretiranja učenika, prolaznik će taj magnetić (konkretnu novčanicu) zakačiti na magnetnoj tabli, tj. na karti sveta označiće zemlju u kojoj se ta valuta koristi. Ukoliko prolaznik ima bilo kakvih pitanja, učenici će rado odgovoriti. Pored magnetne table, prolaznici će moći da vide kucaće mašine, kao i različite panoe koji se koriste u kabinetu za ekonomiju.

AUTORI: Dina Pančić i Bojana Đorđević, Ekonomska škola Pirot__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Dina Pančić
Bojana Đorđević