Preporod iz HIR-a

Postavka
Plato ispred Doma kulture 30.09.2022. 17.00-22.00


Ovom postavkom posetioci će se upoznati sa aproprijacijom, to jest prenosom umetničkih elemenata iz humanizma i renesanse u savremeni sistem značenja, sa novim umetničkim diskursom kao i kroz niz stvaralačkih ideja sa kreiranjem umetničkih (vizuelnih) dela i scenskih prikaza zasnovanih na kulturnim, umetničkim i naučnim dometima humanizma i renesanse (fotografska i scenska obrada motiva).

AUTOR: Miloš Sokolović, Gimnazija Pirot__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Miloš Sokolović