Oscilacije i talasi

Postavka
Plato ispred Doma kulture 30.09.2022. 17.00-22.00


Ova postavka treba da pokaže oscilovanje i talase kao posledicu oscilovanja sredine na različite načine. Ideja je prikazati slaganje različitih talasa. Slaganje mehaničkih talasa prikazaćemo harmonografom koji ćemo sami napraviti. Slaganje mehaničkih i elektromagnetnih talasa prikazaćemo pomoću laserske svetlosti koja pada na elastičnu membranu koja osciluje u ritmu izvora zvuka. Takođe ćemo koristiti i osciloskop za koji ćemo vezati RC generatore. U sva tri slučaja dobićemo isti efekat koji može da se direktno vidi. I još jedan zanimljiv eksperiment je vezan za talase, a to je formiranje stojećih talasa pomoću elektromotora od mutilice za nes kafu i kanapa.

AUTORI: Nina Jovanović, Mirjana Elenkov i Ana Petrov, Gimnazija Pirot__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Nina Jovanović
Mirjana Elenkov
Ana Petrov