OL FFH Sve boje mraka

Eksperimenti
Fakultet za fizičku hemiju , Fakultet za fizičku hemiju
30.09.2022. od 16.00h do 22.00h


Da li nam verujete na reč ukoliko vam kažemo da možemo da pretvorimo mrak u jedinstvenu lasersku žurku i to uz pomoć raznih mikroorganizama, pigmenata, markera, nekih kornjača i žaba... Zvuči više nego zanimljivo! Na našim postavkama uverićete se da za dobru žurku nije neophodna diskoteka, da Schweppes koji možda upravo pijete fluoresceira, a da mrak krije više boja nego što ste ikada mogli i da pomislite.

Saradnici

FFH TIM