Leteća Ana

Filmska projekcija i diskusija
Ranovac , Osnovna škola "Jovan Šerbanović", Ranovac
26.09.2022. 12.00 – 14.00


Predstavnici đačkog parlamenta pogledaće holandski film Leteća Ana. Ana je tinejdžerka koja boluje od Turetovog sindroma. Nakon odgledanog filma učenici će učestvovati u diskusiji čije će teme biti Turetov sindrom i druge smetnje i teškoće koje deca mogu imati, različitosti među decom i stavovi društva prema tome. Kroz diskusiju će se bliže upoznati i sa procesom inkluzije i potrebom različitih učenika za prilagođavanjem i podrškom. Učesnici radionice imaće priliku da kritički preispitaju obrazovni sistem čiji su korisnici. Razmenjivaće i ideje o tome šta oni, kao učenici i članovi đačkog parlamenta mogu da učine kako bi doprineli prihvatanju različitosti i kvalitetnijem inkluzivnom obrazovanju. Nakon radionice učenici će kreirati plakat sa porukama koje promovišu različitost.

Realizatori aktivnosti: Sanja Stjepanović i Milena Vasić__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Sanja Stjepanović
Milena Vasić