Lepot(A)simetrije

Radionica
Ranovac , Gradski trg u Petrovcu na Mlavi
30.09.2022. 17.00–20.00


Cilj radionice je uočiti koliko je simetrija prisutna u svetu oko nas i koliko utiče na naš doživljaj sveta koji nas okružuje. Istražujemo kako percipiramo asimetriju. Pokazaćemo simetrične i asimetrične slike i zamolićemo učesnike da se odluče koja im se slike više dopada. Ispitanici ne smeju da znaju šta se ispituje. Na osnovu dobijenih podataka utvrđujemo da li je većem broju ljudi lepša simetrija ili asimetrija. Tokom istraživanja će povremeno biti prikazivana prezentacija koja prikazuje koliko je ovaj pojam prisutan kako u prirodnim naukama, tako i u društvenim naukama, ali i u umetnosti. Predstavićemo na primerima šta pojam simetrije znači u matematici, u književnosti (simetrični i asimetrični deseterac, palindromi…), šta u psihologiji (Rošahove mrlje), šta u arhitekturi (različiti tipovi građevina - japanske zgrade, sakralni objekti), šta u hemiji (veliki molekuli - struktura), šta u biologiji (efekti simetrije na prirodnu selekciju - prenos gena)? Kako se simetrija odražava na lepotu muzike, likovnih dela (slike, šare i ornamenti na različitim predmetima)

Realizatori aktivnosti: Nastavnici i učenici Osnovne škole "Žarko Zrenjanin" Veliko Laole__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Ivan Petrović
Ivana Prešić