Kako zarobiti energiju?

Eksperimenti
Silosi BG 01.10.2022. od 16.00h do 20.00h


Od ručnih satova, mobilnih telefona, preko električnih automobila pa sve do letelica u dubokom svemiru, baterije su nezamenjivi deo savremenih tehnologija. One predstavljaju jedan od najboljih načina za skladištenje električne energije, ali da li znate šta su zapravo baterije, i kako one funkcionišu? Od čega zavisi kapacitet jedne baterije, koliko puta i koliko brzo je možemo puniti i prazniti? Kako možemo dobiti bolje baterije i čistije izvore energije? Ovo su samo neka od pitanja na koje pokušava da odgovori nauka o materijalima, a koje ćete saznati na ovoj postavci Fakulteta za fizičku hemiju.

Saradnici

Fakultet za fizičku hemiju
Desanka Topalović
Mina Dojčinović
Aleksandra Božić
Tamara Timotić