Kako bi svet izgledao bez njih

Radionica
Sabac , Kulturni centar Šabac - dvorište
30.09.2022. 16.30–19.00


Interaktivna radionica u kojoj će se prisutni upoznati sa najugroženijim vrstama i posledicama do kojih bi dovelo njihovo istrebljenje. Posetioci će imati priliku da saznaju koliko su bitni lanci ishrane koje će sami kreirati. Takođe će imati zadatak da za 5 minuta nacrtaju svet kakav zamišljaju bez npr. muva, pčela, tigrova i dr., a onda će se međusobno diskutovati o tome  da li su uspeli da predvide posledice ili ne. U radionicu će biti uključeno više grupa učesnika koji će se smenjivati.__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Danijela Marković