Industrija kao umetnost

IInteraktivno predavanje
Kragujevac - Naucni klub , Prva kragujevačka gimnazija
27.09.2022. 18.00–20.00


Zavod za zaštitu spomenika kulture u Кragujevcu imao je tu sreću ali i ogromnu obavezu, da je na svojoj teritoriji nasledio najvrednije industrijsko nasleđe Srbije., ali i da bude u toku sa najsavremenijim trendovima u tretiranju istog. Nauka o industrijskom nasleđu, kao relativno mlada naučna disciplina, kod nas je veoma rano implementirana, istovremeno sa identičnim procesima u najrazvijenijim državama. Najstariji akt o pravnoj zaštiti potiče iz (1953.) i odnosi se na objekte u kompleksu Vojnotehničkog zavoda u Кragujevcu. Od tada pa do danas, ova naučna disciplina je prolazila kroz različite faze, da bi u naše vreme doprinela vrhunskom preobražaju prljavih fabričkih hala u prostore umetničkih ateljea, muzeja, filmskih kulisa i drugih vidova prenamena. Ali su svoje mesto pronašli i u muzici, poeziji i slikarstvu. Prezentacija će se baviti primerima dobre prakse ovakvih transformacija ali i njihovom istorijskom genezom.

Realizator aktivnosti: Đorđe Milovanović__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Đorđe Milovanović