Hula-Hup

Silosi BG 01.10.2022. od 18.00h do 19.00h


Može biti: igračka za dete, mame i tete, simbol beskrajnog kruga života kod Indijanaca koji ga koriste u svom plesu, cirkuski rekvizit koji se vrti svuda po telu - od glave do pete. Da li je hupanje spontani ples ili ipak svesna aktivnost muskulature? Koje sile treba da upotrebimo da bi kontrolisali i održali hula-hup na telu? Koliko dugo možemo da vrtimo hup i koliko hupova simultano?

Saradnici

Cirkusfera