Biodiverzitet i raznolikost biljnog sveta

Radionica
Indjija , Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
30.09.2022. 16:00-20:00


Šta je to biodiverzitet i da li se može „izračunati“? Koje komponente određuju biodiverzitet? Kako se čuva raznolikost biljnog sveta u gradskim uslovima? Prikazaćemo retke, ugrožene i endemične vrste u Srbiji, a na maketi ćete moći da vidite kako se biodiverzitet menja širenjem invazivnih i korovskih vrsta.

Upoznajte biljke, naše sunarodnike i bukvalno, naše gore list!


__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Milena Lakićević
Jovana Topić
Vanja Andriga
Anastasija Gojković
Jana Tomić