Zdravlje u doba pandemije

Predavanje
Radionica,Kruševac , Naučni klub Kruševac
24.09.2021.


Realizator: Darko Đurđević
Mesto: Naučni klub Kruševac

Aktivnost se sastoji od predavanja, u kome će se učenicima izneti naučne činjenice koje će biti prilagođene školskom uzrastu, iz oblasti infektivnih bolesti sa aspektom na COVID-19, kao aktuelnoj temi. Upoznaćemo učesnike sa mogućim načinima prevencije, pre svega respiratornih infekcija i koliko je zapravo prevencija važna u medicini.