Zdrava hrana

Šabac ,Radionica , Naučni klub Šabac
24.09.2021. 17-18


Predavači: Snežana Jezdimirović- profesorica tehnike i tehnologije, Rada Milješić-profesorica hemije i biologije

Kako započeti razmišljanje o zdravoj ishrani? Motivisaćemo naše učesnike da nam se pridruže u pripremi panoa sa različitm vrstama voća i povrća, a potom da nam iznesu svoje mišljenje o kvalitetu navedenih namirnica. Nakon što uvidimo kako funkcioniše sistem hrane zajedno sa našim istraživačima učesnici će formirati piramidu ishrane. Zajedno ćemo doći do ključnih tema kao što su: upravljanje otpadom od hrane, kultura i tradicija ishrane, zagađenje u prehrambenom sistemu, poljoprivreda, fiziologija ukusa, pakovanje, lokalni promet hrane, zdravstveni problemi, ekonomija ili pak estetika.

Vreme održavanja: Petak 24.09.2021. 17-18 časova
Mesto održavanja: Naučni klub Šabac