Robot koji prati Sunce

Šabac ,Radionica , Naučni klub Šabac
24.09.2021. 19-20


Predavač: Milan Savić, master inženjer elektrotehnike

Napravi sam u tehničkim naukama je vrlo značajan slogan, jer se na taj način postiže pun kapacitet primene teorijskih znanja i veština i praktične realizacije i testiranja nekog uređaja. Tokom interaktivne radionice robot se postavlja u položaj koji mu omogućava da se usmeri prema Suncu. Kako vreme prolazi, Sunce zauzima različite položaje na nebu, a motori preko nosača usmeravaju solarni panel ka njemu. U isto vreme fiksira se drugi solarni panel koji nema mogućnost pomeranja i beleže se podaci o akumuliranju struje kod njega. Na kraju merenja dobijeni podaci se analiziraju i izvode zaključci o efikasnosti Robota koji prati Sunce.

Vreme održavanja: 24.09.2021. 19-20 časova
Mesto održavanja: Naučni klub Šabac