Poster prezentacija

Prezentacija
Radionica,Leskovac , Tehnološki fakultet u Leskovcu
24.09.2021. 10:00 - 20:00


Realizatori: grupa predavača
Mesto: Tehnološki fakultet u Leskovcu

Otpadni materijali kao resurs za sirovinu u izradi superabsorbujućeg hidrogela na bazi karboksimetil celuloze koji se primenjuje u agrikulturi". Biće predstavlјene 32 različite vrste otpada (uglavnom bilјnog porekla) iz kojih se najpre "izvlači" celuloza a zatim karboksimetiluje do karboksimetil celuloze, od koje se priprema biodegradabilan hidrogel sa cilјem održivog razvoja.