Material Magic-Magija Materijala

Novi Sad ,Radionica , Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF Novi Sad


Kako ideja i dizajn oblikuje materijale sutrašnjice. Istraživanje materijala neprestano se razvija kako bi ponudilo nove, vrhunske i pametnije materijale. Takvi materijali će imati ogroman uticaj na metodologiju i revoluciju u zaštiti životne sredine. Predstavljamo vam materijale budućnosti, gde u par koraka iz biljnog otpada dobijamo funkcionalne materijale koje koristimo u tretmanu različitih medijuma u životnoj sredini. Iz otpada dobijamo proizvod, približavajući se zelenom konceptu.