Ekstra(kt) je!

Novi Sad ,Radionica , Naučni Institut za prehrambene tehnologije,Tehnološki fakultet


Da li znate šta je ‘’zelena’’ hemija i kako ona može da unapredi kvalitet života i očuva životnu sredinu?  Da li znate šta su ekstrakti? Na koji način se dobijaju? Čemu služe i šta sve omogućavaju? Pozivamo vas da vidite kako ekstrakti nalaze svoju primenu u razvoju prehrambenih proizvoda sa tzv. ‘’čistom deklaracijom’’ gde pored hranljive, imaju i značajnu tehno-funkcionalnu ulogu i služe kao antioksidansi, konzervansi, arome i boje. Da li znate koji proizvodi na tržištu sadrže ekstrakte?