Drvo posadi, svoj grad ohladi

Radionica,Kikinda , Naučni klub Kikinda, Meteorološka stanica, okolina Kikinde
20.09.2021.


Predavači: Bojana Vasić, Simona Barna Grifatong 

Petodnevni terenski rad osmišljen je  sa ciljem da se mladi sugrađani edukuju o klimatskim promenama i uticaju zelenila na temperaturu u gradu. Učesnici bi tokom četiri dana vodili svoje dnevnike, a svaki novi dan započinjali bismo kritičnim tačkama u gradu i upoznavanjem učesnika  sa posledicama globalnog zagrevanja, uticajem koji ima na našu planetu i razamtrali moguća rešenja. Drugog dana svako od učesnika bi odabrao fotografiju i objasnio posledice koje su izazvale klimatske promene. Trećeg dana bismo posetili metereološku stanicu, gde bi vam naši istraživači opisali detaljno postupak merenja temperature. Nakon toga, odabralo bi se nekoliko različitih lokacija u gradu koje bi podjednako obuhvatale zelene površine i delove grada koji su bez zelenila u cilju merenja temperatura na tim lokacijama. Temperaturu je na jednoj lokaciji potrebno izmeriti nekoliko puta u toku dana. Četvrtog dana skupljamo dobijene rezultate i zajedno pravimo grafik dnevne temperature izmerene na različitim lokacijama u gradu. Upoređujemo ih sa zvaničnom temperaturom, a potom osmišljavamo video materijal za svoje sugrađane i predstavljamo ih u samoj Noći istraživača. Neizostavni deo našeg terena je krajnja akcija - zasaditi nekoliko sadnica i uputiti poruku svim sugrađanima o značaju zelenila u borbi protiv globalnog zagrevanja i klimatskih promena.

Vreme održavanja: Ponedeljak-petak, 20.09-24-09.2021.
Mesto održavanja: Naučni klub Kikinda, Meteorološka stanica, okolina Kikinde