WasteWaterForce

Naučnici level Pro!
Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Nauka koja povezuje , Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet


Voda je  svakako jedan od najvažnijih resursa, ali i jedan od najosjetljivijih. Usled  klimatskih promena i sve češćih pojava suša i oskudica pitke vode, uviđa se neophodnost njegove zaštite. Porast broja stanovnika i urbanizacija dodatno naglašavaju i utiču na izazove u pogledu pritisaka na svetska vodna tela povećanjem stvaranja otpadnih voda. Ovi pritisci primoraće gradove i industrijski sektor da se izbore sa izazovima u oblasti otpadnih voda. Netretirane komunalne i industrijske otpadne vode su ključni izvori zagađenja površinskih i podzemnih voda i u Republici Srbiji. Nedostatak odgovarajućeg prečišćavanja otpadnih voda može se prevazići primenom savremenih tehnologija i inovativnih rešenja. WasteWaterForce će pomoći da se zeleni koncept integriše i ojača u oblasti tretmana otpadnih voda, sprovodeći ga od razvoja materijala, kroz procese tretmana do podizanje svesti o njegovom značaju. 

Tim čine:

dr Đurđa Kerkez, vanredni profesor (vođa grupe)
dr Milena Bečelić-Tomin, redovni profesor
dr Vesna Pešić, docent
dr Anita Leovac Maćerak, asistent sa doktoratom
Gordana Pucar Milidrag, naučni-saradnik
Aleksandra Kulić Mandić, istraživač-saradnik