Sublimacija joda

VIDEO
Beograd ,Zagađenje i zaštita vazduha 27.11.2020.


Vazduh je smeša gasova, a kada je zagađen, sadrži i supstance koje su štetne po nas. Većina čvrstih supstanci u prirodi zagrevanjem prelazi u tečno, pa u gasovito stanje. Međutim, ima izuzetaka. Jod zagrevanjem ne prelazi iz čvrstog u tečno stanje, već u gasno, a ovu fizičku promenu zovemo sublimacija. Zagrevanjem joda se oslobađaju ljubičaste pare, koje zatim prelaze u čvrsto stanje u kontaktu sa hladnim balonom.


__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Milica Tomić
Marija Stefanović