Poliomini

Kviz-takmičenje
Kruševac , Centar za stručno usavršavanje
27.11.2020. 16:00-18:00


Hajde da vidimo ko će prvi sklopiti zadatu figuru? 
Učenici imaju zadatak da od dobijenih poliomina sastave kvadrat 5x5, 6x6 dok ne stignemo do 10x10
Krećemo od najmanjeg kvadrata i prelazi se na sledeći nivo kada se taj sklopi.

Katarina Perović, profesorica matematike

__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Katarina Perović