Nauka je svuda

Eksperimentalna laboratorija
Leskovac , Centar za stručno usavršavanje/ Hemijsko-tehnološka škola
27.11.2020. 17:00-18:00


Hemija + Čovek = Magija
Kako magična hemija uz sve validne komponente dobija svoju i hemijsku i ljudsku dimenziju pozivamo vas da otkrijemo zajedno.
Reč tehnologija ima više značenja. Prvo označava razvoj i primenu alata, mašina, materijala i procesa koja mogu pomoći u rešavanju ljudskih problema. U užem smislu te reči tehnologije se primenjuje u različitim proizvodnim procesima. Jedan od njih je i farmacija.

Acetilsalicilna kiselina ili ...


Bogićević Marina, nastavnica hemije, 
Đokić Anđela, učenica i 
Stanković Anđela, učenica
Hemijsko-tehnološka škola „Božidar Đorđević Kukar“ 


__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Anđela Đokić
Marina Bogićević
Anđela Stanković